Workshop 2023

För dig som vill förkovra dig i bluegrassmusiken och de olika instrumenten kommer vi att erbjuda olika workshops. Detta kommer vi att presentera lite längre fram.